Un servidor en informàtica és un maquinari equipat d’un programari capaç de rebre peticions d’altres màquines i donar-hi les respostes adequades. Es pot elegir depenent de les característiques i les funcions què realitzi.

El gestor d’un sistema pot atribuir a qualsevol ordinador la funció de servidor excepte per a xarxes petites (amb menys de deu ordinadors), on s’hi dedica un ordinador en particular. En molts casos, un únic equip pot contenir diversos processos (coneguts com a dimonis o daemon en anglès) que ofereixen aleshores diversos serveis. En cas que els serveis necessiten una gran capacitat de processament, poden requerir i disposar de diverses màquines per executar un sol servei.

A part de la millora de rendiment, un altre avantatge de fer servir un servidor dedicat és l’augment de la seguretat informàtica i una permanència: en engegar un maquinari client (un ordinador d’escriptori, una màquina integrada en un sistema de fabricació industrial…) pot connectar-se al servidor, que normalment funciona sense interrupció, 24 hores per dia. Els servidors operen sota l’arquitectura de client-servidor. Els servidors són programes que responen a les peticions d’altres programes, els clients. Per exemple un servidor web, respon amb una plana web qualsevol petició que li fem mitjançant el navegador web. Segons les necessitats, el servidor pot fer part de la xarxa interna de l’organització o pot ser accessible des d’Internetper tota mena de clients.

Els tipus de servidors més habituals són bases de dades, els de fitxers, els de correu, d’impressió, de web, de joc i de programari.