En informàtica, un teclat d’ordinador és un perifèric utilitzat per la introducció d’ordres i Continua la lectura de “Teclat d’ordinador”